Vi bygger om

Vi på naturum Gotland bygger ny hemsida som beräknas vara färdig vecka 8.

Kontakt

Tel: 072 – 728 51 85

Tel: 010 – 223 96 90
(Under säsong då naturum ej har öppet skall det vidarekopplas till föreståndarens telefon, alternativt Länsstyrelsens växel). Om så ej är fallet, ring Länsstyrelsen i Gotlands län, tel 010- 223 90 00 och be om att få bli kopplad.)

info@naturumgotland.se