Startsida English Utställning Aktiviteter Kontakt Länkar

På gång

   

Vad är ett naturum? I naturums närhet Orkidéaktuellt 2017 Naturens kuriositeter

Naturens kuriositeter på Gotland

På denna sida delar vi med oss av naturobservationer gjorda av oss och våra besökare. Om du vill dela med dig av en spännande insekt du sett, eller undrar över ett djur du observerat, hör gärna av till oss! Vi besvarar gärna kluriga frågor.

2017-08-19

Alvarmark. Naturtyp som förekommer i stor omfattning på Gotland och Öland.

Idag kom den intressanta frågan "vad betyder ordet alvar?". På äldre Ölands-dialekt syftade ordet 'alver' på ett flackt område som består av kalksten (källa: www.saob.se).

I Svenska Akademiens Ordbok finner man: "trakt (på Öland l. Gotland), där (den af kalksten bestående) alfven ligger (alldeles l. nästan) i dagen. Öfver hela Allvaren" (Linné Öl. 53, 1745).

Alvarmark-Hejnum-haellar.-Naturvaardsverket-3.jpg

Alvarmark på Hejnum hällar, Gotland. Foto: Cecilia Nygren/Naturvårdsverket.

2017-08-16

Fälttordyvel (Dor beetle), Geotrupes stercorarius Linnaeus

Liksom andra dyngbaggar trivs fälttordyveln i dynga, så som färska bajshögar av betande djur. Men genom att djurhållning i kulturlandskap har trappats ned, så har det påverkat även denna art negativt. Arten flyger nattetid under sensommar och höst.

WP_20170816_002_006.jpg

Foto: U. Ridbäck

2017-08-13

Brun björnspinnare (Garden tiger moth), Arctia caja Linnaeus

Detta är en av de största nattaktiva spinnarna och ett återkommande besök i ljusfällan hos natúrum Gotland! De nedre vingarna är skarpt röda eller rödorange, och en läcker kontrast

till de mönstrade övervingarna. Namnet brun björn syftar på det bruna björnlika huvudet.

Brun-bjoernspinnare.jpg

Foto: L. Linusson

2017-07-27

Smedbock (Prionid beetle), Ergates faber Linnaeus

Detta är den största nattaktiva långhorningen i Norden. Den lever som de flesta långhorningar i död ved av furu. I Sverige förekommer den bara på Gotland och Gotska Sandön. Exemplaret på bilden upphittades av Emelie Frosthlilja i Väskinde på nordöstra Gotland. Den kan bli upp till 6 cm lång! (källa: Nationalnyckeln 2007, Skalbaggar: Långhorningar).

Upphittad-Smedbock-26.07.2017-i-Vaeskinde.jpg

Foto: E. Frosthlilja

2017-07-25

Brun björnspinnare (Garden tiger moth), Arctia caja Linnaeus

Detta är en av de största nattaktiva spinnararterna i Sverige. Bruna björnspinnare kan under sommaren (juli - augusti) påträffas i hela landet utom fjällen. De orangeröda bakvingarna visar den gärna upp för att skrämmas när den känner sig stressad eller hotad (källa: Elmquist et al. 2011, Sveriges fjärilar).

20170720-Brun-bjoernspinnare.jpg

Foto: U. Ridbäck

2017-07-12

Oxhuvudspinnare (The buff-tip), Phalera bucephala Linnaeus

Bland nattaktiva fjärilar finns flera arter som verkligen sticker ut ur mängden! Denna krabat ser ut som en liten avbruten björkkvist när den påträffas i vilande ställning. Oxhuvudspinnare är vanliga i lövträdsmarker juni-juli, där dess larver lever tätt tillsammans på olika lövträd (källa: Elmquist et al. 2011, Sveriges fjärilar).

WP_20170712-Oxhuvudspinnare.jpg

Foto: U. Ridbäck

2017-06-17

Prickig tigerspinnare (blackdotted White ermine), Spilosoma lubricipedum Linnaeus

Denna nattaktiva fjäril kan med sina vita svartprickiga vingar påminna om en dam i vacker dalmatinerkappa. Eller, för den med livlig fantasi, som en liten Cruella de Vil i 101 dalmatiner... Tigerspinnaren trivs bra i öppen terräng, längs skogskanter och trädgårdar. Utöver Gotland kan man nattetid även träffa på denna art från Västerbotten i norr till Skåne söder (källa: Elmquist et al. 2011, Sveriges fjärilar).

WP_20170617-Prickig-tigerspinnare.jpg

Foto: U. Ridbäck

2017-06-16

Humlebagge (Bee beetle), Trichius fasciatus Linnaeus

Bladhorningar (Scarabaeidae) är ju en skalbagsfamilj med arter i olika färger och former. En av de mest spektakulära är Humlebaggen. Mistas gärna för en humla, därav namnet. Men för ett vant öga avslöjar täckvingarna att det här är en skalbagge. Färgen på vingarna kan variera från blekt gul till rödul/orange. Humlebagger tillbringar gärna större

delen av dagen i olika blommor. Larven trivs i murken ved (källa: Chinery M. 2004, Insekter i Europa).

Humlebagge.-Fotad-av-besoekande-(K.-Moerk)-16-juni-2017.jpg

Foto: K. Mörck

2017-06-11

Gräsgrön guldbagge (Goldsmith beetle), Cetonia aurata Linnaeus

Bladhorningar (Scarabaeidae) är en färggrann skalbaggsfamilj. En art som verkligen gillar blommor, särskilt vilda rosor enligt en av naturums besökare, är denna guldbagge. Trots att den gärna mumsar i sig våra trädgårdsväxter så är den Gräsgröna guldbaggens larver riktiga trädgårdsmästare, då de trivs i murken ved och multnande växtmaterial. De tillför även syre till jorden när rumsterar där (källa: Chinery M. 2004, Insekter i Europa).

Graesgroen-guldbagge-11juni-2017.png

Foto: U. Ridbäck

2017-04-30

Svart majbagge (Black oil beetle), Meloe proscarabaeus Linnaeus

Vid första anblick ser den ut som en enorm myrdrottning. Men vid närmare titt är det här en skalbagge. Den parasiterar på bin och trivs i öppna torra ängsmarker och även trädgårdar. På grund av att andelen ängsmarker minskat i hela landet genom igenväxning eller användning som åkermark, har även denna djurgrupp starkt minskat. Användning av konstgödsel och kemisk skadedjursbekämpning är andra ingrepp i naturen som även drabbar majbaggar hårt. Eftersom de inte kan flyga har de svårt att ta sig till nya platser. De sprids bara som fripassagerare på bilarver (källa: Länsstyrelsen Kalmar län).

Korthalsad-majbagge-observerad-av-besoekande-30-april-2017-2.png

Foto: R. & T. Landin

Copyright 2017 naturum Gotland