Pingstafton 30 maj – Exkursion Lars Jonsson
Vi titta efter arktiska rastande vadare och våra egna häckande vadare i Stockviken. Samling Hamra Bistrós parkering kl. 16:00. Tid ca 2 timmar. Kostnad 100 kronor, betalas med swich, skriv ”fåglar + datum” till 0708567879 eller kontant på plats.