Söndag den 29 mars – Sjöfågelsträck vid Hammarudd
Vi spanar efter sträckande sjöfågel och grillar korv vid Hammarudd på Ekstakusten. Kanske prickar vi den rätta flyttdagen? Föreningen bjuder på korv men ta med egen dryck. Samling kl. 09:00. Ledare och kontaktperson Sivert Söderlund tel. 070 33 26 677.

Fredag 10 april-Igelkotten finns du kvar?
Vernissage med igelkottar i fokus, konstnär Kicki Kolsjö Franzén visa sin konst på naturum. Gotlands igelkottsfond på plats för att svara på frågor och sälja lotter till förmån för igelkottarna.

Lördag 11 april – exkursion med Lars Jonsson i Hamra
Vi lyssnar och ser efter strandängens vadare, storspov, rödbena och skärfläckor. Samling Hamra Bistro´s parkering kl. 08:00. Tid ca 2 timmar. Kostnad 100 kronor, betalas med swich, skriv ”fåglar + datum” till 0708567879 eller kontant på plats.

Söndag 19 april – Möt våren på Närsholmen
Nu är förhoppningsvis strandängens alla arter på plats. Tofsvipa, storspov, gravand och stenskvätta ger hopp om en fågelvår. Samling kl. 08:00 på parkeringen ute vid stora talldungen. Ta gärna med fika. Ledare och kontaktperson PerSmitterberg tel.0705 68 53 68.

Fredag 1 maj – Möt vårfåglarna med Lars Jonsson
Svalor, lövsångare, svarthätta, rödstjärt, kanske den första göken och näktergalen. Samling Majstregårdens parkering kl. 07:00. Tid ca 2 timmar. Kostnad 100 kronor, betalas med swich, skriv ”fåglar + datum” till 0708567879 eller kontant på plats.

Söndag 10 maj – Full fågelvår på Storsudret
Nu är det dags att möta de långväga tropiska flyttarna som börjar trilla in på ön. Svalor, sångare och kanske någon ängshök. Vi njuter av alla efterlängtade gäster. Samling på parkeringen vid Hoburgsklippan (där asfaltvägen slutar). kl. 07:00. Ledare och kontaktperson Per Smitterberg tel. 0705 68 53 68.

Pingsafton 30 maj – Exkursion Lars Jonsson
Vi titta efter arktiska rastande vadare och våra egna häckande vadare i Stockviken. Samling Hamra Bistrós parkering kl. 16:00. Tid ca 2 timmar. Kostnad 100 kronor, betalas med swich, skriv ”fåglar + datum” till 0708567879 eller kontant på plats.