29 juni – april 2020

Kampen för klimatet!

Ny tillfällig utställning på naturums övervåning.

 

4 augusti kl. 08:00

Fågelskådning vid Norsholmen

Det är återigen dags för denna årliga vandring bland vadare, rovfåglar med mera. Samling vid Livräddningsmuséet i Ekeviken kl. 08:00 (kolla Fåröfärjans tidtabell!). Ledare och kontaktperson: Tord Lantz, 070-669 50 00. Gotlands Ornitologiska Förening

18 augusti kl. 09:00

Fågelskådning vid Ålarve

Nu återbesöker vi ett av vårens sista utflyktsmål, nämligen Ålarve naturreservat i Ronehamn. Många fågelarter känner vi igen från i våras, men förhoppningsvis finns artrika flockar med vadare från Arktis. Medtag gärna fika. Samling på parkeringen vid reservatsentrén (se skylt i samhället) kl. 09:00. Ledare och kontaktperson: Per Smitterberg, 070-568 53 68. Gotlands Ornitologiska Förening

25 augusti kl. 10:00

Varvsholms strandängar i Sanda

Vi besöker de fina saltrika strandängarna väster om Snäckan. Här växer de salttåliga arterna glasört, saltört, saltmålla och strandmalört. Kanske kan vi närmare pensionatet få syn på sötvedel och åtminstone rester av strandvedeln. Samling i Klintehamns hamn (P-platsen vid Karlsöbåten) kl. 10:00. Ledare: Gun Ingmansson. Gotlands botaniska förening

25 augusti kl. 10:00

Kustvandring längs nordvästra klintkusten

Vi går längs vandringsleden norrut. Vi avslutar vid Häftingsklint och åker i gemensamma bilar tillbaka till Svarthäll. Ta med matsäck. Samling vid Svarthäll i Ireviken. Anmälan till Sara, 070-264 91 10 eller Camilla, 070-550 90 34. Naturskyddsföreningen Gotland

8 september kl. 09:00

Fågelskådning vid Alsvik och Mjauviken

Vi vandrar längs Peteskusten och ser vad de välbetade strandbackarna och sumpiga vikarna har att erbjuda. Samling på parkeringen innanför fiskebodarna kl. 09:00. Kom ihåg matsäck och välj lämpliga kläder. Ledare och kontaktperson: Sivert Söderlund, 070- 332 66 77. Gotlands Ornitologiska Förening

15 september kl. 07:00

Höstflyttningen på Storsudret

Vi gör som traditionen bjuder, vinkar farväl till fåglarna vid Hoburgen. Det är mängder med fåglar, både små och stora samt vanliga och rara, som lämnar Gotland för varmare nejder. Samling på parkeringen norr om Hoburgsklippan i Sundre kl. 07:00. Om vädret tillåter och termiken lyfter så förflyttar vi oss upp till Alvret och Muskmyr framåt dagen. Kom ihåg matsäck och välj lämpliga kläder. Leder det hela gör Per Smitterberg, 070-568 53 68. Gotlands Ornitologiska Förening

28 september kl. 10:00

Svampexkursion till Lindeberget

I detta nyblivna naturreservat har det under senare år hittats flera intressanta svampar. Vi besöker berget och ser vad vi kan hitta av svampar och andra kryptogamer. Samling vid Linde kyrka kl. 10:00. Ledare: Elsa Bohus Jensen och Dennis Nyström. Gotlands Botaniska Förening