30 juni
Slåtter på naturum kl. 13-16

14 juli 
naturumdagen kl. 11-17

1 juli – 16 augusti
öppet varje dag kl. 11-18

20 – 22 Juli
Linnédagarna,  tema: Färder och forkning i Centralasien 

26 – 27 juli
Måla fåglar för barn med Lars Jonsson kl. 13-14:30

9 – 10 augusti 
Måla fåglar för barn med Lars Jonsson kl. 13-14:30

11 – 12 augusti 
Specialvandring: Medeltida trädgårdskultur  kl. 14- ca 14:45