Nyheter

Ett liv i mörker, läs här om barbastell och ljusets inverkan på läderlappen

By januari 17, 2020 No Comments

Spännande läsning om nattens jägare och farorna med ljuset hittar du via länken

 

https://fof.se/tidning/2018/8/artikel/det-dodliga-ljuset

Fladdermusen på bilden visar en Barbastell (Barbastella barbastellus )

Barbastellen är en medelstor och mörk fladdermus med ett vingspann på 262-292 mm

Barbastell är känd i Sverige sedan år 1746, men förekommer nu sällsynt från Skåne och Blekinge norrut till Västergötland och Östergötland, även små populationer har observerats på Öland och Gotland (Hoburgen)

Arten föredrar att fånga småfjärilar, men tar även andra små kryp som t. ex. spindlar, myggor, flugor och harkrankar

Barbastell trivs i gamla barr- och lövskogar, lövängar, gamla ekhagar, våtmarker, grottor och gamla gårdar

Arten lägger sina ägg i hålträd eller gamla byggnader

Att de minskar i antal beror på att deras jaktmarker och övervintringsplatser förvsinner, äldre byggnader renoveras, äldre typer av trädgårdar omvandlas till moderna miljöer med endast klippta gräsmattor, gamla hålträd fälls och upplysta fasader har blivit allt vanligare