Nyheter

Se här vad som landar i vår ljusfälla…

I vår nattfälla kan man se vackra nattfjärilar, alla är långt i från små och grå.
Foto om inget annat anges: Laila Asterhag

 

Grå tigerspinnare 18 maj

 

Ligustessvärmare 23 maj Foto: Ann Johansson

 

Högstjärt 24 maj

 

Mindre snabelsvärmare

 

Syremätare 30 maj

 

Lerfärgad rotfjäril 30 maj

 

Halmgult gräsfly 30 maj

 

Vitvingemätare 30 maj

 

Vitribbat fältfly 30 maj

 

Mållfly 31 maj

 

Näbbspinnare 13 juni

 

Fjädermott 13 juni

 

Björkmätare 25 juni

 

Svansmätare 25 juni

 

Grönglänsande metallfly 26 juni

 

Cintrongul fältmätare 26 juni

 

Poppelsvärmare 27 juni

 

Oxhuvudspinnare 10 juli

 

Krusbärsmätare 12 juli