Nyheter

Vårinspektion i bikupan på naturum

By april 9, 2018 No Comments

Efter en lång vinter börjar det nu bli hög tid för de övervintrande bina att ta sig ut för att samla mat (nektar och pollen) Drottningen börjar att lägga ägg och det kan bli upp åt 150 000 ägg under en säsong!

Biodlaren kontrollera nu om det finns tillräckligt med mat kvar bikupan, om drottningen lever och ser till att det finns plats för yngel och nya matförråd, biodlaren undersöker även om bina är friska.

Foto: Lasse Linusson