Nyheter

Operation rädda bin

By april 4, 2019 No Comments

Men vad kan jag göra? Klicka på texten så får du tips

 

Vad gör vi på naturum?

Bed&Breakfast
I vårt uterum kan vilda bin hitta en bostad efter egen smak, antingen ett litet eller stort hål i ett av våra hotell, för de arter som föredrar ett mer jordnära alternativ finns en stor sandhög, en så kallad bibädd.

I våra bi rabatter växer bland annat timjan, salvia och mynta

Visste du att
solitära bin lever inte i samhällen som honungsbin gör. Eftersom de inte har något samhälle att försvara så har de inte utvecklat någon giftgadd. Solitära bin hör alltså till de trevligare i Bifamiljen. Solitära bin kallas den grupp av flera arter som inte är honungsproducerande och inte lever i samhällen. I gruppen ingår bland annat Murarbin, Citronbin, Bladskärarbin, Pälsbin, Ullbin och Bladsovarbin. Varje hona är fertil till skillnad från Sociala bin som lever i samhällen.

Viktig Väddklint
Väddklint är en av de viktigaste vilda blommorna i tätortsnära miljöer på Gotland. Varför? Jo, den är väldigt populär bland fjärilar och andra småkryp, som här hittar både mat och flygbränsle. Många ytor med blommor blir nedklippta i samband med skötsel av gräsmattor, vägkanter och rondeller. Detta vill vi ändra på – Med små insatser kan man göra stor skillnad för många pollinerande insekter!

Väddklinten är stortapetserarbiets favorit, men vill man i sin trädgård plantera blommor för att gynna stortapetserarbiet kan man även plantera följande arter:

*Kronärtskocka – Cynara scolymus

Besöks gärna av stortapesterarbi. Välj en öppen, solig och vindstilla plats i trädgården med näringsrik och väldränerad jord. Kronärtskocka är vacker även i blomsterrabatten!

*Ulltistel – Onopordum acanthium

En stor och imponerande växt med silvrigt ludna blad och stjälkar. I toppen bildas lilarosa blommor som lockar en mängd insekter, bland annat stortapetserarbi.

Foto: David Lundgren

Spara gärna en del av trädgården som inte sköts lika fint, där maskrosor annat kan frodas, det gynnar många olika bin!

Värna väddklint är ett projekt som Länsstyrelsen i Gotlands län har initierat inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) är ett viktigt verktyg för att rädda hotade arter och deras livsmiljöer utanför skyddade områden. Arbetet fokuseras på ett urval arter och naturtyper vilkas behov inte kan tillgodoses genom skötsel av redan skyddad natur.

Exempel på insatser som görs inom ÅGP är röjning av igenväxta betesmarkers, strandängar och lövträdsmiljöer, men även informationsprojekt såsom värna väddklint.