​ I Sverige finns ett 50-tal orkidéarter, och 39 av dessa förekommer på Gotland!  Har du nån bild eller observation du vill dela med dig av? Hör gärna av dig till oss!

 

Salepsrot (Pyramidal Orchid), Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. Observerad i fuktäng vid Kättelviken, Sundre.

Foto: Ulrika Ridbäck

Grönvit nattviol (Greater Butterfly-orchid), Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Observerad längs vägen vid Vestlands i Vamlingbo.

Foto: Ulrika Ridbäck

Skogsnycklar (Common spotted orchid), Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó.
Observerad längs vägen vid Vestlands i Vamlingbo.

Foto: Ulrika Ridbäck

Gotlandsnycklar, Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. ssp. elatior (Fr.) Hedren & H.A.Pedersen
Observerad i Viklau, sydöst om Roma.

Foto: Katarina Hedström/Sveriges Radio

 

Nattviol (Lesser Butterfly-orchid), Platanthera bifolia (L.) Rich.

Foto: Ulrika Ridbäck

Brudsporre (Fragrant orchid), Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Foto: Ulrika Ridbäck

​Adam och Eva (’Adam & Eve’), Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Foto: Ulrika Ridbäck

 

Vit skogslilja (Narrow-leaved Helleborine), Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.

Foto: Ulrika Ridbäck

Johannesnycklar (Military orchid), Orchis militaris L.

Foto: Lasse Linusson


Vit skogslilja (Narrow-leaved Helleborine), Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.

Foto: Lasse Linusson

Ängsnycklar (Early march-orchid), Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Observerad nära naturum, Vamlingbo.

Foto: Ulrika Ridbäck

Johannesnycklar (Military orchid), Orchis militaris L.
Observerad nära naturum, Vamlingbo.

Foto: Ulrika Ridbäck

Krutbrännare (Burnt orchid), Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Observerad nära naturum i Vamlingbo.

Foto: Ulrika Ridbäck

Tvåblad (Common twayblade), Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.
Observerad nära naturum i Vamlingbo.

Foto: Ulrika Ridbäck

2017-06-01
Flugblomster (Fly orchid), Ophrys insectifera L.
Observerad nära naturum i Vamlingbo.

Foto: Laila Asterhag

2017-05-03
Göknycklar (Green-winged orchid), Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Observerad på ’Storms backe’ i Vamlingbo.

Foto: Laila Asterhag