Nyheter

”Vinnare och förlorare i gotländsk natur” – pågår fram till den 26 juni

Djurvärlden förändras hela tiden. Några arter vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss människor, ibland på andra faktorer

 

Det finns djurarter vi tagit för givna som plötsligt inte finns där på samma sätt.

Lärkan är en sådan. Och så finns de skygga och sällsynta som numera lever mitt ibland oss. Havsörnen var på väg att dö ut på sextiotalet. I dag är den inte ovanlig att skåda på Gotland.

För femtio år sedan härjade den tysta våren och bara spillror fanns kvar av de stora rovdjuren. Sveriges djurvärld är på många sätt rikare nu. Samtidigt har arter med speciella krav på sin miljö problem. Generalisterna är vinnare, specialisterna förlorare.