Aktiviteter

Välkommen till att upptäcka Gotlands natur tillsammans med oss på naturum Gotland.

26 juli och 2 augusti 20:30 – till ca 22:30
Fladdermuskväll – mörkrets härskare


Tillsammans med Marie Nedinge, fladdermusexpert från Naturvårdsverket lokaliserar vi nattens flygare med hjälp av detektorer. Passar alla åldrar.
Samling 20:30 vid naturum Gotland. Pris: 150 kr. Upp till 12 år 50 kr. Minst 20 deltagare för att evenemanget genomförs
Betalning sker via Swish. Boka plats via
TimeCenter

25 juni – 25 augusti 

Nordiska väsen – rödlistan 

(utställningen är abonnerade 15-16/7 kl. 11-13)

Vem tassar tyst runt i skogen, gömmer sig i de gamla ladornas dunkel och dansar i dimhöljda ängen?

Utställningen av framtagen av biologen och författaren Linnéa Jägrud i samarbete med den prisbelönte fotografen Tore Hagman.
Iden med utställningen är att på ett nytt och annorlunda sätt lyfta fram förändringarna i vårt landskap.

Blommor, insekter, fåglar är några av alla arter som är knutna till vårt landskap, när landskapet förändras och fler arter blir rödlistade.

I naturen bor flera olika nordiska väsen, som till exempel ”di sma undar jårdi” bergatroll och havsfrun , varför ser vi människor dem så sällan nu förtiden?

De är starkt knutna till vårt landskap , ett miljö som vi har förändrat . Vad händer när havsfrun fastnar i bottentrålen och vart dansar älvorna när ängena försvinner och våtmarkerna dikats ut

12 till 14 juli

Linnédagarna,
Årets tema Östersjöns vrak, föredrag kl 14.00.
Jacob Ringbom berättar historien om Hansa ́s förlisning 1944, Johan Rönnby presenterar nya spännande arkeologiska fynd kring Gotska Sandön och forskare från Voice of the Ocean levandegör historien kring den nedskjutna DC3:an 1952. 

12 juli Fjärilsexkursion med Lars Jonsson, samling på parkeringen Vamlingbo kyrka kl 10.

13 juli Vadarexkursion med Lars Jonsson, samling på parkeringen Hamra Bistro kl 08.00.

14 juli Botanisk vandring med Gotlands botaniska förening, från Mjölhatteträsk mot Burgsviken. Samling kl.10, vid Vamlingbo kyrka, alternativt Burgsviks hamn 10.20.


Inga aktiviteter