För skolgrupper

För skolgrupper och andra intresserade har vi en del material att låna ut, ofta kan man låna personal från naturum också! 🙂 Detta gäller året runt även då naturum är stängt! Välkomna att höra av er!

Småkryp i skogen

Vi letar efter och samlar in småkryp med hjälp av håvar och insektssugen
Vad säger läroplanen Lgr 11 ?

Liv i vatten

Vi letar efter insekter och andra smådjur i vattnet med hjälp av vattenhåvar
Vad säger läroplanen Lgr 11 ?

Livet vid havsstranden

Vad kan vi hitta för växter och djur som lever nära stranden, vi tar hjälp vattenhåvar och vattenkikare.
Vad säger läroplanen Lgr 11 ?

Med alla sinnen i naturen

Vi talar om våra och djurens sinnen, barnen får testa sina fem sinnen genom olika enkla och spännande övningar
Vad säger läroplanen Lgr 11 ?

Vinterekologi

Hur klarar sig djur och växter undern vintern? Vinterståndare vad är det? Om snön ligger, vilka spår kan vi hitta? Under dagen får alla värma sig på granskottste med honung.
Vad säger läroplanen Lgr 11 ?

Knoppar

Barnen får leta knopppar och de får funderar över vad som finns i en knopp och vilket träd knoppen hör ihop med.
Vad säger läroplanen Lgr 11 ?

Ekorrologi-läran om ekorren

En utedag med tygdpunkt på rörelse/lek och inlärning. Vi vet sedan länge att en väl utvecklad motorik, särkilt grovmotorik är viktigt för inlärning, även aktiv rörelse stimulerar tillväxten av vår hjärna.

Pressa växter

Veckorna innan skolavslutningen när naturen står i full blom så samlar vi växter och pressar dom för att senare tillverka klassens eget herbarium. En gång i tiden ett obligatoriskt ämne för skolbarnen.