Naturums uterum

Hälsa på bina i vårt bihotell och se vilka örter dom gillar. Vad föredrar fjärilarna i vårt uterum? Kanske hittar du en spännande skalbagge i vår jättestubbe.

Bygg ditt eget bi-hotell

Du behöver

  1. Bambupinnar i olika tjocklek, även ihåliga bladvass fungerar utmärkt
  2. Såg.
  3. Snöre

Gör så här​

Såga bambupinnarna så att de blir ca 20 cm långa – be gärna en vuxen om hjälp. Bunta ihop ca 10-15 stycken bambupinnar
Vira ett snöre hårt om bunten av pinnar och knyt. Häng upp i ett varmt läge, gärna i söderläge och invänta hotellgästerna!

Tips

Placera ut en skål med grunt vatten och lite stenar så att de får något att dricka och odla gärna lite biväxter som t.ex. honungsört och sötväppling

Har du möjlighet och vill öka din chans till att se flera solitära bin så bygger du ett trettiotal små hotell.

Invasiva arter

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

På Gotland är det bland annat vresros och jätteloka, vresros breder ut sig i sandynsmiljöer och gör det svårt för dom sandlevande insekterna att bo kvar

I Gotlands sötvatten är signalkräftan en hot för den inhemska och rödlistade flodkräftan . Dammfiskar som exempelvis guldfiskar slår ut viktiga inhemska arter.

I Östersjön härjar den invasiva arten svart smörbult, en fisk som kom till vårt innanhav i början av 1990-talet och till Gotland 2010

Naturvårdsverket har en portal med samlad information som stöd i arbetet med invasiva främmande arter och råd till allmänheten om hur spridning kan minskas. Där finns vägledningar till hur de olika arterna bekämpas och vad du kan göra för att minska spridningen

Sommaren 2024 kan du besöka vår miniutställning om invasiva arter, där de yngsta besökarna även kan fiska främmande fiskar i dammen