Om Naturum

Naturum Gotlands uppgift är att förklara och ge förståelse för det vi kallar Gotlands värden, det vill säga det som är speciellt för just Gotland.

Vad är ett naturum?

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Naturvårdsverket äger rättigheten till naturum i form av ett registrerat varumärke. Det innebär att Naturvårdsverket bestämmer hur arbetet med naturum ska bedrivas i Sverige. Bara de anläggningar som uppfyller Naturvårdsverkets krav får kalla sig för naturum och använda den särskilda logotypen. Naturum ska vara bemannade med välutbildad personal och ha generösa öppettider. Statliga naturum ska alltid ha gratis inträde. Naturum Gotland öppnade 2005 och uppfyller alla kraven.

Naturum Gotland ska också inspirera till vistelse och naturkontakt genom att ge besökaren tips om vackra, spännande och intressanta platser att besöka. Här får du specifik information om närområdets naturvärden och människans inverkan på gott och ont.

Huvudman för naturum Gotland är Länsstyrelsen i Gotlands län.

Det finns ett 30-tal naturum i Sverige. Läs mer här!

Trädgården

Vamlingbo Prästgård är Gotlands bäst bevarade prästgårdsmiljö med en struktur från medeltiden. Väster om själva mangårdsbyggnaden ligger trädgården som är indelad i 8 symmetriska kvarter med rosenträdgård, örtagård, köksväxter, sommarblommor och fruktträd. Här finns en trädgårdshandel som säljer plantor, krukor, jord, verktyg m.m och ett växthus för att dra upp plantor och vinterförvara medelhavsväxter.

Besök Trädgårdens webbplats