Utställningar

I naturum Gotland finns dels en basutställning som står kvar från år till år, dels tillfälliga utställningar som bara finns kvar en kortare tid.

Basutställningen

Basutställningen är designad för att lämna byggnadens arkitektur ifred så mycket som möjligt. Väggarna används sparsamt och de stora montrarna lyfter lite från golvet. Basutställningen behandlar Gotland, från uppkomsten för 400 miljoner år sedan fram till dagens gotländska landskap.

Upptäck basutställningen genom vår nya audioguide

Ta del av utställningstexterna genom att läsa eller lyssna till dem. Texter och audioguide finns också tillgängligt på engelska och tyska.

Lyssna och läs

Tillfällig utställning:
Östersjön, en kulturskatt

Följ med på rundvandring bland historiska vrak på Östersjöns botten genom William Hembergs undervattensfotografier.Tidigare tillfälliga utställningar

2023 Sötvatten – en värld av liv

2022 Gotlandljus, naturfotograf Nicklas Ahlberg

2021 ”Ansättningar och Uppflog” en utställning av järnsmides konstnären Mathias Wilson

2020 Igelkotten-Gotlands landskapdjur, konstnärinnan Kicki Franzen ställde ut sina målningar om igelkottens utmaningar.

2019 ”Klimatkampen”, en utställning skapad av skolan, Länsstyrelsen, region Gotland och Geab.

2018 ”Hållbar konsumtion” skapad av TerraNova skolan

2017 ”Pollinerande insekter”, skapad av elever och lärare vid Atheneskolan i Fardhem och Visby, och ”Buren av vingar – om samhörighet, växande och fåglar”, skapad av naturpedagogen och konstnären Karl Lindeborg.

2014- och 2015 års tillfälliga utställning hade temat ”gotlandsnatt”!

​2013 ”uteåret 2013”, där vi bland annat informerade om vilka natur- och friluftsföreningar det finns på ön. Utställningen gjordes i sammarbete med Guteskolan (fd Donnergymnasiet).

2012 år tillfälliga utställning är på tema vatten, och har gjorts av Donnergymnasiet, se mer här!. Vi hade även en svamputställning sista helgen i september, se mer bidler och info här.

​2011 ”Skogens år och en tur runt Stora Karlsö”. Som vanligt hade vi även svamputställning sista helgen i september.

​2010 Vandra Gotland runt och handlade om naturreservaten på Gotland. Sista helgen i september hade vi svamputställning.

2009 Gotlands miljömål. Den avlöstes av Donnergymnasiets utställning Gotland på Vintern. På hösten hade vi svamputställning.

Sommaren 2008 hade vi en utställning om livet i de döda träden; Levande ved. Vi hade också en svamputställning 2008.

Utställningar tidigare år har varit Orkidéerna på Gotland av Ulla Sjöswärd, Fjärilsfotografier av Göran Liljeberg, Stranden av Öja skola, Fåglar av Atheneskolan, Linné av Gardaskolan, Jord av Atheneskolan och två Linnéutställningar av Tjelvarskolan och Bikupan.